Gwarancja - Drzwi i okna drewniane Lublin | Stolmax - producent, woj. lubelskie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Gwarancja

Karta Gwarancyjna
   Drzwi wewnętrznych


1. "STOLMAX" udziela 24 - miesięcznej gwarancji licząc od dnia zakupienia towaru.
2. Wyroby oferowane przez naszą firmę z sosnowego drewna klejonego, malowane ostatecznie.
3. Odbiorca uprawniony jest do roszczeń z tytułu wad produkcyjnych. Za wady produkcyjne uważa się:

 • Złe konstrukcje

 • Zastosowanie nieodpowiednich materiałów

 • Wadliwe wykonanie

 • Gdy nie jest możliwa eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem

4. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym w czasie uzgodnionym z klientem.


Zalecenia producenta:

 • Przechowywać drzwi w magazynach ustawione na listwach drewnianych w pionie z zachowaniem równoległości płaszczyzn, pomieszczenie powinno być przewiewne o wilgotności powietrza niewiększej niż 60%

 • Podczas montażu drzwi, powinny być zachowane: pion, poziom i przekątne ościeżnicy.

 • Zamontowane na kotwy do tego celu przeznaczone lub kołki rozporowe oraz piankę montażową.

 • Zabezpieczyć elementy malowane przed wybrudzeniem pianką (np. taśmą z przeznaczeniem do farb akrylowych).

 • Drzwi powinny być chronione przed nadmiernym nagrzewaniem np. zbyt blisko zamontowany grzejnik, kominek (min 1,2m), temperatura otoczenia drzwi nie powinna przekraczać 22 C i wilgotności jak w pozycji pierwszej. W przeciwnym razie może nastąpić rozsychanie się kasetonów lub skrzywienie drzwi.

 • Powłoka lakierowana powinna być konserwowana środkami do konserwacji mebli (np. Pronto)

 • Producent zastrzega sobie, ze względu na różnorodność klejonego materiału, różny odcień powłoki lakierowej

 • Zabrania się jakichkolwiek przeróbek drzwi bez uprzedniego uzgodnienia tego z producentem.

 • Wszelkie uszkodzenia mechaniczne drzwi powstałe na wskutek złego użytkowania nie podlegają gwarancji.1. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń producenta powoduje utratę gwarancji.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta tj.
     Z.P.S.B. STOLMAX
     Łopatki 92
     24-160 Wąwolnica
     Tel. (081) 882 51 67
3. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane
ponosi użytkownik.


_________________________________________________________________________________________

Karta Gwarancyjna
   Drzwi zewnętrznych


1. "STOLMAX" udziela 24 - miesięcznej gwarancji licząc od dnia zakupienia towaru.
2. Wyroby oferowane przez naszą firmę z sosnowego drewna klejonego, malowane ostatecznie.
3. Odbiorca uprawniony jest do roszczeń z tytułu wad produkcyjnych. Za wady produkcyjne uważa się:

 • Złe konstrukcje

 • Zastosowanie nieodpowiednich materiałów

 • Wadliwe wykonanie

 • Gdy nie jest możliwa eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem

4. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym w czasie uzgodnionym z klientem.


Zalecenia producenta:

 • Przechowywać drzwi w magazynach ustawione na listwach drewnianych w pionie z zachowaniem równoległości płaszczyzn, pomieszczenie powinno być przewiewne o wilgotności powietrza niewiększej niż 60%

 • Podczas montażu drzwi, powinny być zachowane: pion, poziom i przekątne ościeżnicy.

 • Zamontowane na kotwy do tego celu przeznaczone lub kołki rozporowe oraz piankę montażową.

 • Zabezpieczyć elementy malowane przed wybrudzeniem pianką (np. taśmą z przeznaczeniem do farb akrylowych).

 • Stosując drzwi o grubości 45 mm, w budynkach jednorodzinnych powinien być zastosowany wiatrołap, drzwi o grubości 68 mm nie wymagają stosowania wiatrołapu.

 • Drzwi powinny być chronione przed nadmiernymi opadami atmosferycznymi oraz silnym nasłonecznieniem poprzez zastosowanie zadaszenie zewnętrznego. W przeciwnym razie może nastąpić rozsychanie się kasetonów oraz pęknięcia powłoki lakierowanej. Wymagania te przedstawia poniższa ilustracja:
 • Powłoka lakierowana powinna być konserwowana 2 razy do roku (tzn. na wiosnę i na jesień) konserwantami typu Sikkens Pfegeset ( tzw. woskowanie)

 • Producent zastrzega sobie, ze względu na różnorodność klejonego materiału, różny odcień powłoki lakierowej

 • Zabrania się jakichkolwiek przeróbek drzwi bez uprzedniego uzgodnienia tego z producentem.

 • Wszelkie uszkodzenia mechaniczne drzwi powstałe na wskutek złego użytkowania nie podlegają gwarancji.
1. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń producenta powoduje utratę gwarancji.
2. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu lub bezpośrednio u producenta tj.
     Z.P.S.B. STOLMAX
     Łopatki 92
     24-160 Wąwolnica
     Tel. (081) 882 51 67
3. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi użytkownik._________________________________________________________________________________________


 

Drzwi drewniane, wewnętrzne, zewnętrzne, okna - Lublin, Puławy

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego