Kontakt - Drzwi i okna drewniane Lublin | Stolmax - producent, woj. lubelskie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kontakt

 
 
 
 
 Siedziba główna:

Łopatki 92,
24-160 Wąwolnica

Tel./fax. 81 882 51 67,
tel. kom. 691 949 530


Salon firmowy:

Lublin, ul.Rusałka 12
Tel. 601 212 570Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

poczta@stolmax.eu

 

Klauzula informacyjna RODO:

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Cię, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Produkcji Stolarki Budowlanej Stolmax Andrzej Janiszek z siedzibą w Łopatki 92, 24-160 Wąwolnica, NIP 716 002 44 50.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Andrzej Janiszek, mail: poczta@stolmax.eu.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb odpowiedzi na Twoje pytanie na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku zamówienia i korzystania z naszych usług, na podstawie odrębnych zgód takich jak np. umowa współpracy.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez dostawcę poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługę hostingu, podmiot świadczący usługę dostępu do sieci Internet oraz operatora telefonii komórkowej, jeżeli będzie to niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Tobą. W przypadku korzystania z naszych usług Twoje dane mogą być przetwarzane przez inne, wyłącznie uprawnione na podstawie zawartych umów podmioty współpracujące, czyli np. firmy zajmujące się montażem lub transportem.
5. Twoje dane będą przetwarzane w sposób ręczny oraz automatyczny, w tym również w formie profilowania.
6. Twoje dane nie są przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb odpowiedzi na Twoje pytanie i/lub do czasu żądania ich usunięcia.
8. Masz prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo ich edytowania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy, masz także prawo do skargi do organu nadzoru, tj. GIODO.
9. Podanie danych jest dobrowolne.

Drzwi drewniane, wewnętrzne, zewnętrzne, okna - Lublin, Puławy